เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินสไปร์ แมช จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร โดยบริษัทมีความรู้ความชำนาญ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารครบวงจร โดยวิศวกรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมทีมงานติดตั้ง และบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ได้รับการอบรบและรับรองจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง
MeatProcessing - เครื่องจักรแปรรูปอาหาร - อินสไปร์ แมช 02 543 9935

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร
Packaging - เครื่องแพ็ค เครื่องบรรจุภัณฑ์ - อินสไปร์ แมช 02 543 9935

เครื่องแพ็ค / เครื่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องแพ็ค / เครื่องบรรจุภัณฑ์
IceMakingMachine - เครื่องผลิตน้ำแข็ง - อินสไปร์ แมช 02 543 9935

เครื่องผลิตน้ำแข็ง/เครื่องทำความเย็น

เครื่องผลิตน้ำแข็ง/เครื่องทำความเย็น
Weighter - เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งน้ำหนัก / เครื่องคัดแยกขนาด

เครื่องชั่งน้ำหนัก / เครื่องคัดแยกขนาด