เครื่องผลิตน้ำแข็ง/เครื่องทำความเย็น

เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด ที่เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร และใช้ในการเก็บรักษาอุณหภูมิอาหารได้อย่างดีไปพร้อมๆกัน

GRPD -I_Flake ice - น้ำแข็งเกล็ด - อินสไปร์ แมช 02 5439935