เครื่องสับผสม

กระทะสับผสมแบบสุญญากาศ รุ่น ZBK200

กระทะสับผสมแบบสุญญากาศ รุ่น ZBK200

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น น้ำพริกและอื่นๆ
กำลังการผลิตสูงสุด 125 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
กระทะสับผสม รุ่น ZBG40

กระทะสับผสม รุ่น ZBG40

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 25 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
กระทะสับผสม รุ่น ZBG80

กระทะสับผสม รุ่น ZBG80

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 60 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
กระทะสับผสม รุ่น ZBG125

กระทะสับผสม รุ่น ZBG125

สามารถใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริกและอื่นๆ
กำลังการผลิต 80-95 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด