บริษัท อินสไปร์ แมช จำกัด

นำเข้าเครื่องจักรอุตสำหกรรมอาหาร โดยบริษัทฯ มีความรู้ความชำนาญและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารครบวงจร
โดยวิศวกรผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน พร้อมทีมงานติดตั้ง และบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ได้รับการอบรมและรับรองจากบริษัทฯผู้ผลิตสินค้าโดยตรง

รู้จักกับเรา เลือกดูสินค้า

ผลิตภัณฑ์

อยากทำลูกชิ้น

อยากทำน้ำแข็ง

อยากพัฒนาบรรจุภัณฑ์