ยืดอายุอาหารด้วยการแช่แข็ง

26 November 2563

เคยสงสัยกันมั้ยค่ะว่า อะไร???? ทำให้อาหารเน่าเสีย

สาเหตุหลักๆก็คือ จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย (bacteria) รา (mold) หรือยีสต์ (yeast) ที่ปนเปื้อนและเพิ่มจำนวนขึ้นในอาหาร แล้วทำให้เกิดการเปลียนแปลงต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพอาหารเปลี่ยนไปจนไม่เป็นที่ยอมรับ และอาจเป็นอันตรายต่อการบริโภคหากจุลินทรีย์มีจำนวนมากเกินไป

แล้วเราจะยับยั้งการเพิ่มจำนวนได้อย่างไร ????

เทคโนโลยีช่วยเราได้ – วิธีการถนอมอาหารมีหลายวิธีเช่น การพาสเจไรซ์ (pasterization), การทำให้เข้มข้น การฉายรังสี (food irradiation), การหมัก (fermentation) การปรุงให้สุก และการแช่เยือกแข็ง (Freezing)

การแช่เยือกแข็ง เป็นวิธีเดียวที่ไม่ทำให้อาหารแปรสภาพไปเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ เหมาะกับการถนอมอาหารที่ไม่ต้องการผ่านความร้อน หรือ การหมักซึ่งจะทำให้สภาพ สี กลิ่น รสชาติ เปลี่ยนไป โดยการแช่แข็งเป็นการใช้อุณหภูมิต่ำเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา

 

….แล้วมาติดตาม วิธีการแช่เยือกแข็ง ในตอนต่อไปนะคะ 😀

 

อ้างอิง

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2989/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%25

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0197/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%25

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1856/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ