เครื่องสับผสม

เครื่องสับผสม รุ่น ZB20II

เครื่องสับผสม รุ่น ZB20II

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 15 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสม รุ่น ZBG40

เครื่องสับผสม รุ่น ZBG40

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 25 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสม รุ่น ZBG80

เครื่องสับผสม รุ่น ZBG80

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 60 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสม  รุ่น ZBG125

เครื่องสับผสม รุ่น ZBG125

สามารถใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริกและอื่นๆกำลังการผลิต 80-95 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสมแบบสุญญากาศ รุ่น ZBK200

เครื่องสับผสมแบบสุญญากาศ รุ่น ZBK200

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำ ไส้กรอก ลูกชิ้น น้ำพริกและอื่นๆ
กำลังการผลิตสูงสุด 125 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสม รุ่น ZBG200

เครื่องสับผสม รุ่น ZBG200

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 125-140 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสม รุ่น ZBZ330

เครื่องสับผสม รุ่น ZBZ330

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 200-240 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด
เครื่องสับผสม รุ่น ZBG330

เครื่องสับผสม รุ่น ZBG330

ใช้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ น้ำพริก และอื่นๆ
กำลังการผลิต 200-240 กิโลกรัม/รอบ

ดูรายละเอียด