เครื่องสไลส์

เครื่องสไลส์ รุ่น QP6095

เครื่องสไลส์ รุ่น QP6095

เครื่องสไลส์เบคอน แฮม โบโลน่า ชาบู สไลส์ความหนาสม่ำเสมอ

ดูรายละเอียด
เครื่องสไลส์ รุ่น QP6590

เครื่องสไลส์ รุ่น QP6590

เครื่องสไลส์เบคอน แฮม โบโลน่า ชาบู สไลส์ความหนาสม่ำเสมอ

ดูรายละเอียด
เครื่องสไลส์ รุ่น QP7470

เครื่องสไลส์ รุ่น QP7470

เครื่องสไลส์เบคอน แฮม โบโลน่า ชาบู สไลส์ความหนาสม่ำเสมอ

ดูรายละเอียด