เครื่องนวดสุญญากาศ

เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK50

เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK50

ทำให้เนื้อนุ่ม รสชาติเข้าเนื้อ เพิ่มคุณภาพสินค้า และลดเวลาการผลิต
กำลังการผลิต 20 รอบ/นาที

ดูรายละเอียด
เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK200

เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK200

ทำให้เนื้อนุ่ม รสชาติเข้าเนื้อ เพิ่มคุณภาพสินค้า และลดเวลาการผลิต
กำลังการผลิต 50 - 100 รอบ/นาที

ดูรายละเอียด
เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK500

เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK500

ทำให้เนื้อนุ่ม รสชาติเข้าเนื้อ เพิ่มคุณภาพสินค้า และลดเวลาการผลิต
กำลังการผลิต 200 - 300 รอบ/นาที

ดูรายละเอียด
เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK2500

เครื่องนวดสุญญากาศ รุ่น GRZK2500

ทำให้เนื้อนุ่ม รสชาติเข้าเนื้อ เพิ่มคุณภาพสินค้า และลดเวลาการผลิต
กำลังการผลิต 1200-1400รอบ/นาที

ดูรายละเอียด