เครื่องสายพานแช่แข็ง

• อุณหภูมิวัตถุดิบก่อนเข้าสายพาน + 25˚C
• อุณหภูมิวัตถุดิบหลังออกจากสายพาน -12 ˚C
• อุณหภูมิห้องทำความเย็น -35°C
• ความกว้างของสายพาน 585 มิลลิเมตร
• ความยาวรวมของสายพาน 118 เมตร

ข้อมูลจำเพาะ:

  • 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง
  • 20 - 80 นาที
  • 3 Phase 380V 50Hz
  • 4750 × 6500 × 2430 มิลลิเมตร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง