เครื่องเลื่อย รุ่น JG300

ข้อมูลจำเพาะ:

  • 1490 rpm
  • 23.4 m/s
  • 2.2kw 3Phase 380V 50Hz
  • 1662 × 940 × 836 mm

เครื่องเลื่อย รุ่น JG300
ใช้เลื่อยเนื้อ เลื่อยกระดูกให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ใช้เลื่อยเนื้อสเต็ก ตััดแต่งชิ้นเบคอน ตัดแต่งซี่โครง ชำแหละ และตัดแต่งไก่ เป็ด ไก่งวง และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง